Avisos legals


D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini gironaterritoriestrelles.cat pertanyen a TOPGASTRONOMIA SL, amb domicili a PG GENERAL MENDOZA, NUM. 1 EDIFICI CATALUNYA de Girona (17002). El CIF de TOPGRASTRONOMIA SL és B55236384.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de TOPGRASTRONOMIA SL o de terceres persones amb qui TOPGRASTRONOMIA SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. TOPGRASTRONOMIA SL difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. TOPGRASTRONOMIA SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de TOPGRASTRONOMIA SL.

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. TOPGRASTRONOMIA SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a arcadadefares.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. TOPGRASTRONOMIA SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

 

TOPGRASTRONOMIA SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. TOPGRASTRONOMIA SL no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per TOPGRASTRONOMIA SL.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal TOPGRASTRONOMIA SL informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web seran enregistrades en un fitxer propietat de TOPGRASTRONOMIA SL. Únicament s’incorporaran als fitxers de L'Arcada de Fares, SL amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

Tanmateix, l'informem que vostè por exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al domicili social de la mercantil indicat anteriorment o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça info@topgastronomia.com

 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB TOPGRASTRONOMIA SL

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.